1. Nội Dung Thông Tin

 • Tính Chính Xác Của Thông Tin: Daga nỗ lực đảm bảo rằng thông tin trên nền tảng là chính xác và cập nhật. Tuy nhiên, chúng tôi không bảo đảm tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của thông tin. Người dùng tự chịu trách nhiệm kiểm tra và xác nhận tính xác thực của mọi thông tin trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào dựa trên thông tin đó.
 • Liên Kết Ngoài Trang Web: Trang web và ứng dụng của Daga có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thực tiễn bảo mật của các trang web bên thứ ba.
mien-tru-trach-nhiem
Miễn trừ trách nhiệm

2. Sử Dụng Dịch Vụ

 • Tính Có Sẵn Của Dịch Vụ: Dù Daga cố gắng đảm bảo rằng nền tảng hoạt động liên tục và không bị gián đoạn, chúng tôi không cam kết hoặc bảo đảm rằng dịch vụ sẽ luôn sẵn sàng hoặc không bị gián đoạn. Mọi hoạt động bảo trì hoặc sự cố kỹ thuật có thể xảy ra mà không có thông báo trước.
 • Dịch Vụ Bên Thứ Ba: Một số dịch vụ hoặc tính năng trên nền tảng Daga có thể được cung cấp hoặc hỗ trợ bởi các bên thứ ba. Daga không chịu trách nhiệm về tính khả dụng, chất lượng hoặc khả năng tương thích của các dịch vụ này.

3. Giao Dịch Tài Chính

 • Rủi Ro Giao Dịch: Người dùng hiểu và chấp nhận rủi ro về việc thực hiện các giao dịch tài chính thông qua nền tảng, bao gồm nhưng không giới hạn đến chuyển khoản ngân hàng, thanh toán ví điện tử, và các phương thức thanh toán khác.
 • Bảo Mật Thông Tin Tài Chính: Trong khi Daga nỗ lực bảo vệ thông tin tài chính của bạn bằng các biện pháp bảo mật tiên tiến, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do sự cố bảo mật ngoài ý muốn, hacker, hoặc các cuộc tấn công mạng khác.

4. Tính Pháp Lý

 • Tuân Thủ Pháp Luật Địa Phương: Người dùng có trách nhiệm tuân thủ mọi quy định pháp lý liên quan đến hoạt động đá gà và trò chơi trực tuyến tại quốc gia nơi bạn cư trú. Daga không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ vi phạm pháp luật địa phương nào do hành động của người dùng.
 • Giới Hạn Trách Nhiệm: Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Daga loại trừ mọi trách nhiệm pháp lý đối với mọi thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, trừng phạt, hoặc hệ quả (bao gồm nhưng không giới hạn đến mất mát dữ liệu hoặc lợi nhuận) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng, không thể sử dụng, hoặc các lỗi, sự gián đoạn của nền tảng.

5. Miễn Trừ Bảo Đảm

 • Không Bảo Đảm Cụ Thể: Nền tảng Daga và các dịch vụ, sản phẩm liên quan được cung cấp “như-nó-là” và “như-sẵn-có”, không có bất kỳ bảo đảm cụ thể nào, dù được nêu rõ hay ngầm hiểu, bao gồm nhưng không giới hạn đến bảo đảm ngầm hiểu về tính khả dụng, phù hợp cho mục đích cụ thể, và không vi phạm quyền.
 • Khuyến Nghị Và Tư Vấn: Mọi khuyến nghị, tư vấn, hoặc thông tin mà bạn nhận được từ Daga hoặc thông qua nền tảng không tạo thành bất kỳ sự bảo đảm nào mà không được nêu rõ trong điều khoản này.

6. Trách Nhiệm Của Người Dùng

 • Sử Dụng Hợp Pháp: Người dùng cam kết sử dụng nền tảng và các dịch vụ của Daga một cách hợp pháp, đạo đức và không vi phạm bất kỳ quy định pháp luật nào.
 • Thông Tin Cung Cấp: Người dùng đảm bảo rằng mọi thông tin cung cấp cho Daga là chính xác, trung thực, và không vi phạm quyền của bên thứ ba.

7. Điều Khoản Chung

 • Sửa Đổi Điều Khoản: Daga có quyền sửa đổi các điều khoản này bất kỳ lúc nào. Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên nền tảng và có hiệu lực ngay khi đăng tải.
 • Hiệu Lực: Nếu bất kỳ điều khoản nào trong miễn trừ trách nhiệm này bị tòa án có thẩm quyền phán quyết là không hợp lệ, thì hiệu lực của các điều khoản còn lại vẫn không bị ảnh hưởng.
 • Luật Áp Dụng: Các điều khoản này được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của quốc gia nơi Daga đăng ký hoạt động.

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần thêm thông tin về các điều khoản miễn trừ trách nhiệm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua: