Chào mừng bạn đến với Daga. Trước khi sử dụng các dịch vụ và sản phẩm trên nền tảng của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ Điều Kiện và Điều Khoản Sử Dụng dưới đây. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng nền tảng Daga, bạn đồng ý và chấp nhận các điều khoản này.

1. Chấp Nhận Điều Khoản

 • Đồng ý sử dụng: Khi truy cập vào trang web hoặc ứng dụng Daga, bạn chính thức đồng ý tuân thủ và ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này.
 • Điều khoản bổ sung: Ngoài các điều khoản chung này, một số dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi cụ thể có thể kèm theo các điều khoản bổ sung.
dieu-khoan-dieu-kien-daga
Chấp nhận điểu khoản và điều kiện daga

2. Điều Kiện Sử Dụng

 • Tuổi hợp pháp: Bạn phải từ 18 tuổi trở lên và đủ năng lực hành vi dân sự mới được phép sử dụng dịch vụ của Daga.
 • Quốc gia nơi cư trú: Việc sử dụng dịch vụ của Daga phải tuân theo pháp luật tại quốc gia mà bạn đang cư trú. Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm tuân thủ các quy định pháp luật địa phương.

3. Đăng Ký Tài Khoản

 • Thông tin chính xác: Khi đăng ký tài khoản Daga, bạn phải cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật. Daga có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn nếu thông tin cung cấp không chính xác hoặc giả mạo.
 • Bảo mật tài khoản: Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập và tài khoản của mình. Daga không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng tài khoản của bạn mà không có sự cho phép của bạn.

4. Quyền và Trách Nhiệm Của Người Dùng

4.1. Quyền lợi

 • Sử dụng dịch vụ: Bạn có quyền truy cập và sử dụng các dịch vụ, sản phẩm mà Daga cung cấp theo các điều khoản này.
 • Hỗ trợ khách hàng: Bạn có quyền yêu cầu hỗ trợ từ đội ngũ chăm sóc khách hàng của Daga thông qua các kênh liên hệ được cung cấp.

4.2. Trách nhiệm

 • Tuân thủ điều khoản: Bạn phải tuân thủ đúng các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ của Daga.
 • Không sử dụng mục đích bất hợp pháp: Bạn không được phép sử dụng dịch vụ của Daga cho bất kỳ mục đích nào gây tổn hại hoặc vi phạm pháp luật.

5. Thu Phí và Thanh Toán

 • Phí dịch vụ: Một số dịch vụ trên Daga có thể yêu cầu thanh toán phí. Bạn đồng ý thanh toán toàn bộ khoản phí theo quy định của Daga.
 • Phương thức thanh toán: Daga chấp nhận nhiều phương thức thanh toán khác nhau, bao gồm thẻ tín dụng, ví điện tử và chuyển khoản ngân hàng.

6. Chính Sách Bảo Mật

 • Bảo vệ thông tin cá nhân: Chính sách bảo mật của Daga giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn. Bằng việc sử dụng dịch vụ của Daga, bạn đồng ý với các điều khoản trong chính sách bảo mật này.

7. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

 • Bản quyền: Tất cả các nội dung trên Daga, bao gồm thương hiệu, logo, đồ họa và văn bản đều được bảo vệ bởi luật bản quyền và sở hữu trí tuệ.
 • Giới hạn sử dụng: Bạn không được phép sao chép, phân phối, chỉnh sửa hoặc tạo sản phẩm phái sinh dựa trên các nội dung này mà không có sự đồng ý của Daga.

8. Giới Hạn Trách Nhiệm

 • Giới hạn chung: Daga không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn đến tổn thất về doanh thu, lợi nhuận, dữ liệu hoặc các thiệt hại gián tiếp khác.
 • Ngoại lệ: Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý cho các thiệt hại gián tiếp, vì vậy các giới hạn trên có thể không áp dụng cho bạn.

9. Chấm Dứt Điều Khoản

 • Quyền chấm dứt: Daga có quyền chấm dứt hoặc tạm ngưng tài khoản của bạn nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong điều khoản sử dụng này.
 • Hủy bỏ tài khoản: Bạn cũng có quyền chấm dứt tài khoản của mình bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo cho Daga và tuân thủ quy trình yêu cầu.

10. Thay Đổi Điều Khoản

 • Cập nhật điều khoản: Daga có quyền thay đổi, cập nhật các điều khoản này vào bất kỳ thời điểm nào. Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên nền tảng và có hiệu lực ngay khi đăng tải.
 • Tiếp tục sử dụng: Việc bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi có thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những điều khoản mới.

11. Điều Khoản Chung

 • Luật áp dụng: Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của quốc gia nơi Daga đăng ký hoạt động.
 • Giải quyết tranh chấp: Mọi tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ sẽ được giải quyết thông qua hòa giải trước khi đưa ra tòa án có thẩm quyền.

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần thêm thông tin về các điều khoản và điều kiện sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua: